ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΘΕΟΔΟΛΙΧΟΙ
ΘΕΟΔΟΛΙΧΟΙ
ΟΠΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΒΑΤΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΒΑΤΕΣ


Ο Απρίλιος έφερε τα εξής νέα προϊόντα

SAL32NG CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x32 - Gon
SAL32NG CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x32 - Gon
270.18€
SAL32ND CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x32 - Μοιρ
SAL32ND CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x32 - Μοιρ
287.32€
SAL28NG CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x28 - Gon
SAL28NG CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x28 - Gon
281.27€
SAL28ND CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x28 - Μοιρ
SAL28ND CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x28 - Μοιρ
281.27€
SAL24NG CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x24 - Gon
SAL24NG CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x24 - Gon
244.47€
SAL24ND CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x24 - Μοιρ
SAL24ND CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x24 - Μοιρ
244.47€
SAL20NG CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 20 - Gon
SAL20NG CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 20 - Gon
215.74€
SAL20ND CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x20 - Μοίρ
SAL20ND CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x20 - Μοίρ
215.74€
PAL26G CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 26 - Gon
PAL26G CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 26 - Gon
255.06€
PAL26D CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 26 - Μοίρ
PAL26D CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 26 - Μοίρ
255.06€
PAL22G CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 22 - Gon
PAL22G CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 22 - Gon
238.93€
PAL22D CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 22 - Μοίρ
PAL22D CST/berger Αυτόματος χωροβάτης με μεγέθυνση x 22 - Μοίρ
238.93€
DGT2 CST/berger Ισχυρός ψηφιακός θεοδόλιχος 2"
DGT2 CST/berger Ισχυρός ψηφιακός θεοδόλιχος 2"
2,011.22€
DGT10 CST/berger Ισχυρός ψηφιακός θεοδόλιχος 5'
DGT10 CST/berger Ισχυρός ψηφιακός θεοδόλιχος 5'
1,628.13€
CST305R CST/berger Ισχυρός ηλεκτρονικός γεωδαιτικός σταθμός 5'
CST305R CST/berger Ισχυρός ηλεκτρονικός γεωδαιτικός σταθμός 5'
7,243.41€
CST302R CST/berger Ισχυρός ηλεκτρονικός γεωδαιτικός σταθμός 2'
CST302R CST/berger Ισχυρός ηλεκτρονικός γεωδαιτικός σταθμός 2'
8,599.35€