ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
ΣΤΑΦΥΛΟΠΙΕΣΤΗΡΙΑ
ΣΤΑΦΥΛΟΠΙΕΣΤΗΡΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ


Ο Μάιος έφερε τα εξής νέα προϊόντα

OMAC PGE - 111.104 σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός 1,0 Hp
OMAC PGE - 111.104 σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός 1,0 Hp
360.00€
OMAC ZETA 20/A INOX - 111.111 σπαστήρας διαχ/ρας 2Hp & αντλία
OMAC ZETA 20/A INOX - 111.111 σπαστήρας διαχ/ρας 2Hp & αντλία
1,679.99€
FERRARI GROUP - 126.103 Ταπωτικό θερμοκολλητικό οριζόντιο
FERRARI GROUP - 126.103 Ταπωτικό θερμοκολλητικό οριζόντιο
219.00€
FERRARI GROUP - 126.104 Ταπωτικό φελλού κολωνάτο
FERRARI GROUP - 126.104 Ταπωτικό φελλού κολωνάτο
67.00€
FERRARI GROUP - 127.117 Γεμιστικό μπουκαλιών 2 θέσεων
FERRARI GROUP - 127.117 Γεμιστικό μπουκαλιών 2 θέσεων
110.00€
OMAC ARES 15 H - 111.107 Σπαστήρας - διαχωριστήρας ηλεκτρικός
OMAC ARES 15 H - 111.107 Σπαστήρας - διαχωριστήρας ηλεκτρικός
529.99€
BCM E-90-74020 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 660lt υδραυλικό χειρός
BCM E-90-74020 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 660lt υδραυλικό χειρός
3,616.00€
BCM D-80-74019 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 475lt υδραυλικό χειρός
BCM D-80-74019 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 475lt υδραυλικό χειρός
2,207.00€
BCM C-70-74018 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 315lt υδραυλικό χειρός
BCM C-70-74018 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 315lt υδραυλικό χειρός
1,775.00€
BCM Β-65-74017 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 265lt υδραυλικό χειρός
BCM Β-65-74017 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 265lt υδραυλικό χειρός
1,452.00€
BCM Β-60-74016 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 210lt υδραυλικό χειρός
BCM Β-60-74016 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 210lt υδραυλικό χειρός
1,315.00€
BCM A-55-74015 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 165lt υδραυλικό χειρός
BCM A-55-74015 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 165lt υδραυλικό χειρός
1,093.00€
BCM A-50-74014 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 125lt υδραυλικό χειρός
BCM A-50-74014 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 125lt υδραυλικό χειρός
995.50€
BCM G-74008 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 125lt χειροκίνητο καστάνιας
BCM G-74008 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 125lt χειροκίνητο καστάνιας
586.50€
BCM F-74007 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 100lt χειροκίνητο καστάνιας
BCM F-74007 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 100lt χειροκίνητο καστάνιας
513.00€
BCM E-74006 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 70lt χειροκίνητο καστάνιας
BCM E-74006 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 70lt χειροκίνητο καστάνιας
419.00€
BCM D-74005 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 50lt χειροκίνητο καστάνιας
BCM D-74005 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 50lt χειροκίνητο καστάνιας
357.00€
BCM C-74004 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 30lt χειροκίνητο καστάνιας
BCM C-74004 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 30lt χειροκίνητο καστάνιας
291.50€
BCM B-74003 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 20lt χειροκίνητο καστάνιας
BCM B-74003 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 20lt χειροκίνητο καστάνιας
231.00€
BCM A-74002 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 10lt χειροκίνητο καστάνιας
BCM A-74002 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 10lt χειροκίνητο καστάνιας
208.50€
GRIFO SCOLA - 73Α20 Βάση στραγγίσματος μπουκαλιών 81 θέσεων
GRIFO SCOLA - 73Α20 Βάση στραγγίσματος μπουκαλιών 81 θέσεων
12.00€
GRIFO TC2T - 73Α10 Εμφιαλωτήριο χειρός για μεταλλικά καπάκια
GRIFO TC2T - 73Α10 Εμφιαλωτήριο χειρός για μεταλλικά καπάκια
17.00€
GRIFO TGC - 73Α01 Εμφιαλωτήριο χειρός για φυσικό φελό
GRIFO TGC - 73Α01 Εμφιαλωτήριο χειρός για φυσικό φελό
60.00€
GRIFO DVEP30I INOX - 73013 Σπαστήρας ηλεκτρικός με διαχωριστήρα
GRIFO DVEP30I INOX - 73013 Σπαστήρας ηλεκτρικός με διαχωριστήρα
1,789.00€
GRIFO DVEP30-73012 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με διαχωριστήρ
GRIFO DVEP30-73012 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με διαχωριστήρ
1,058.00€
GRIFO DVEP20I INOX - 73011 Σπαστήρας ηλεκτρικός με διαχωριστήρα
GRIFO DVEP20I INOX - 73011 Σπαστήρας ηλεκτρικός με διαχωριστήρα
1,615.50€
GRIFO DVEP20-73010 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με διαχωριστήρ
GRIFO DVEP20-73010 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με διαχωριστήρ
914.00€
GRIFO DVEP20F-73014 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με διαχωριστή
GRIFO DVEP20F-73014 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με διαχωριστή
837.00€
GRIFO DMCI INOX SPECIAL-73009 Σπαστήρας ηλεκτρικός με διαχωριστή
GRIFO DMCI INOX SPECIAL-73009 Σπαστήρας ηλεκτρικός με διαχωριστή
885.00€
GRIFO DMCSI INOX - 73008 Σπαστήρας ηλεκτρικός με διαχωριστήρα
GRIFO DMCSI INOX - 73008 Σπαστήρας ηλεκτρικός με διαχωριστήρα
664.00€
GRIFO DMC - 73007 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με διαχωριστήρα
GRIFO DMC - 73007 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με διαχωριστήρα
462.00€
GRIFO DMA-73017 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με διαχωριστήρα
GRIFO DMA-73017 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με διαχωριστήρα
265.50€
GRIFO PM INOX-73006 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με αναδευτήρ
GRIFO PM INOX-73006 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με αναδευτήρ
433.00€
GRIFO PM - 73005 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με αναδευτήρα
GRIFO PM - 73005 Σπαστήρας σταφυλιών ηλεκτρικός με αναδευτήρα
367.50€
GRIFO PG INOX-73004 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με αναδευτή
GRIFO PG INOX-73004 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με αναδευτή
271.50€
GRIFO PG - 73003 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με αναδευτήρα
GRIFO PG - 73003 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με αναδευτήρα
154.50€
GRIFO PP - 73002 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με αναδευτήρα
GRIFO PP - 73002 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με αναδευτήρα
135.00€
GRIFO PMN - 73001 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με αναδευτήρα
GRIFO PMN - 73001 Σπαστήρας σταφυλιών χειροκίνητος με αναδευτήρα
96.50€
OMAC ZETA 30/Β - 111.112 σπαστήρας με διαχ/στήρα 2,5Hp & αντλία
OMAC ZETA 30/Β - 111.112 σπαστήρας με διαχ/στήρα 2,5Hp & αντλία
1,129.99€
BAESSO - 124.114 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 212 λίτρων υδραυλικό
BAESSO - 124.114 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 212 λίτρων υδραυλικό
1,699.99€
BAESSO - 124.112 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 127 λίτρων υδραυλικό
BAESSO - 124.112 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 127 λίτρων υδραυλικό
1,349.99€
BAESSO - 124.107 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 127 λίτρων
BAESSO - 124.107 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 127 λίτρων
659.99€
BAESSO - 124.106 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 95 λίτρων
BAESSO - 124.106 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 95 λίτρων
609.99€
BAESSO - 124.105 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 69 λίτρων
BAESSO - 124.105 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 69 λίτρων
489.99€
BAESSO - 124.104 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 48 λίτρων
BAESSO - 124.104 Σταφυλοπιεστήριο Ιταλίας 48 λίτρων
409.99€