ΦΟΡΕΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ

ΦΟΡΕΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΦΟΡΕΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΦΟΡΕΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
ΦΟΡΕΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ


Ο Ιανουάριος έφερε τα εξής νέα προϊόντα

NOVA 62038 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 5000Kg
NOVA 62038 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 5000Kg
371.00€
NOVA 62037 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 3000Kg
NOVA 62037 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 3000Kg
269.00€
NOVA 62036 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 2000Kg
NOVA 62036 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 2000Kg
120.00€
NOVA 62035 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 1000Kg
NOVA 62035 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 1000Kg
90.00€
NOVA 62034 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 500Kg
NOVA 62034 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 500Kg
80.00€
NOVA 62032 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 5000Kg
NOVA 62032 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 5000Kg
275.00€
NOVA 62031 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 3000Kg
NOVA 62031 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 3000Kg
207.00€
NOVA 62030 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 2000Kg
NOVA 62030 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 2000Kg
121.00€
NOVA 62029 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 1000Kg
NOVA 62029 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 1000Kg
71.00€
NOVA 62028 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 500Kg
NOVA 62028 Φορείο βαρούλκων αλυσίδας με ικανότητα έλξης 500Kg
50.90€
NOVA TD3B 3000 - 62010 Φορείο βαρούλκων ηλεκτρικό με χειριστήριο
NOVA TD3B 3000 - 62010 Φορείο βαρούλκων ηλεκτρικό με χειριστήριο
400.00€
HOLZMANN MASCHINEN LK4ESZ_230V Ηλεκτρικό φορείο παλάγκου
HOLZMANN MASCHINEN LK4ESZ_230V Ηλεκτρικό φορείο παλάγκου
170.00€
PLUS TD1 - 208.126 ΦΟΡΕΙΟ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
PLUS TD1 - 208.126 ΦΟΡΕΙΟ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
141.50€
HR 800 Γερανάκι ανύψωσης 400/800kg με ενσωματωμένο φορείο
HR 800 Γερανάκι ανύψωσης 400/800kg με ενσωματωμένο φορείο
496.00€
HR 400 Γερανάκι ανύψωσης 200/400kg με ενσωματωμένο φορείο
HR 400 Γερανάκι ανύψωσης 200/400kg με ενσωματωμένο φορείο
372.00€