ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ


Ο Αύγουστος έφερε τα εξής νέα προϊόντα

HUSQVARNA LF 75 LAT Συμπιεστής εδάφους, Βενζίνης, 420mm, 3.6kW - 967 85 49-01
HUSQVARNA LF 75 LAT Συμπιεστής εδάφους, Βενζίνης, 420mm, 3.6kW - 967 85 49-01
1,711.00€
HUSQVARNA LT 6005 Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 280x330mm, 2.7kW - 967 85 45-05
HUSQVARNA LT 6005 Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 280x330mm, 2.7kW - 967 85 45-05
2,742.00€
HUSQVARNA LT 8005 Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Diesel, 280x330mm, 3kW - 967 93 39-01
HUSQVARNA LT 8005 Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Diesel, 280x330mm, 3kW - 967 93 39-01
3,491.00€
HUSQVARNA LT 8005 Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Diesel, 330x330mm, 3kW - 967 93 39-02
HUSQVARNA LT 8005 Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Diesel, 330x330mm, 3kW - 967 93 39-02
3,966.00€
LUMAG RP i25N Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 25kN, 630x400mm
LUMAG RP i25N Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 25kN, 630x400mm
1,475.00€
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE120GYN Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 26kN, 620x450mm
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE120GYN Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 26kN, 620x450mm
960.00€
LUMAG RP 200HPC Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 32kN, 700x360mm
LUMAG RP 200HPC Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 32kN, 700x360mm
2,095.00€
LUMAG LVS30-GX Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης 9,5kN, 135mm
LUMAG LVS30-GX Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης 9,5kN, 135mm
2,095.00€
LUMAG LVS80-GX Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 11,5kN, 345x285mm
LUMAG LVS80-GX Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 11,5kN, 345x285mm
2,590.00€
LUMAG VW 300PRO Δονητικός κύλινδρος, Βενζίνης, 13,5kN, 600mm
LUMAG VW 300PRO Δονητικός κύλινδρος, Βενζίνης, 13,5kN, 600mm
5,320.00€
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE330G Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 38kN, 890x670mm
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE330G Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 38kN, 890x670mm
3,655.00€
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE160C Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 30,5kN, 730x420mm
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE160C Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 30,5kN, 730x420mm
2,045.00€
LUMAG VS 80S Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 10kN, 345x285mm
LUMAG VS 80S Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 10kN, 345x285mm
1,475.00€
LUMAG VS 80C Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 10kN, 360x285mm
LUMAG VS 80C Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 10kN, 360x285mm
1,399.00€
LUMAG RP i38DE Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Πετρελαίου, 38kN, 830x480mm
LUMAG RP i38DE Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Πετρελαίου, 38kN, 830x480mm
3,335.00€
LUMAG RP 300HPCA Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 38kN, 830x480mm
LUMAG RP 300HPCA Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 38kN, 830x480mm
2,680.00€
LUMAG RP i31DE Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Πετρελαίου, 30,5kN, 700x360mm
LUMAG RP i31DE Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Πετρελαίου, 30,5kN, 700x360mm
2,840.00€
LUMAG RP 160HPC Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 30,5kN, 700x360mm
LUMAG RP 160HPC Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 30,5kN, 700x360mm
2,095.00€
LUMAG RP 130HPC Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 25kN, 630x400mm
LUMAG RP 130HPC Αναστρέψιμος συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 25kN, 630x400mm
1,475.00€
LUMAG RP 1400 PRO Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 20kN, 585x450mm
LUMAG RP 1400 PRO Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 20kN, 585x450mm
1,178.00€
LUMAG RP 1100 PRO Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 15kN, 570x440mm
LUMAG RP 1100 PRO Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 15kN, 570x440mm
899.00€
LUMAG RP i13N Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 13,5kN, 585x500mm
LUMAG RP i13N Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 13,5kN, 585x500mm
1,200.00€
LUMAG RP i12 Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 10,5kN, 500x370mm
LUMAG RP i12 Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 10,5kN, 500x370mm
899.00€
LUMAG RP 700 PRO Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 10,7kN, 500x350mm
LUMAG RP 700 PRO Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 10,7kN, 500x350mm
699.00€
LUMAG VP 60 Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 8,4kN, 435x300mm
LUMAG VP 60 Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 8,4kN, 435x300mm
650.00€
ZIPPER MASCHINEN ZI-RAM80C Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 10kN, 360x285mm
ZIPPER MASCHINEN ZI-RAM80C Κατακόρυφη πλάκα συμπίεσης, Βενζίνης, 10kN, 360x285mm
999.90€
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE90 Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 15,5kN, 550x420mm
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE90 Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 15,5kN, 550x420mm
649.90€
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE90C Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 38kN, 550x440mm
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE90C Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 38kN, 550x440mm
865.00€
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE60 Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 10,5 kN, 250x370mm
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE60 Συμπιεστής εδάφους, Bενζίνης, 10,5 kN, 250x370mm
559.90€