ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΚΟΡΔΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΟΡΔΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3 ΣΕ 1
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3 ΣΕ 1
ΣΤΡΑΝΤΖΕΣ
ΣΤΡΑΝΤΖΕΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗ & ΤΕΝΤΩΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗ & ΤΕΝΤΩΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΨΑΛΙΔΙΑ
ΨΑΛΙΔΙΑ
ΨΑΛΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ
ΨΑΛΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ


Ο Ιανουάριος έφερε τα εξής νέα προϊόντα

Epple Maschinen E-4RBM 2.050-3,0 - 359 2053 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-4RBM 2.050-3,0 - 359 2053 Ηλεκτρικός κύλινδρος
20,255.00€
Epple Maschinen E-4RBM 1.550-4,0 - 359 1554 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-4RBM 1.550-4,0 - 359 1554 Ηλεκτρικός κύλινδρος
16,505.00€
Epple Maschinen E-4RBM 1.050-5,0 - 359 1055 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-4RBM 1.050-5,0 - 359 1055 Ηλεκτρικός κύλινδρος
15,004.00€
Epple Maschinen E-RBM 2.050-3,0 GW-352 3054 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBM 2.050-3,0 GW-352 3054 Ηλεκτρικός κύλινδρος
13,915.00€
Epple Maschinen E-RBM 1.550-4,0 GW-352 2554 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBM 1.550-4,0 GW-352 2554 Ηλεκτρικός κύλινδρος
12,550.00€
Epple Maschinen E-RBM 1.270-4,0 GW-352 2274 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBM 1.270-4,0 GW-352 2274 Ηλεκτρικός κύλινδρος
11,320.00€
Epple Maschinen E-RBM 2.050-3,0 - 352 2053 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBM 2.050-3,0 - 352 2053 Ηλεκτρικός κύλινδρος
12,410.00€
Epple Maschinen E-RBM 1.550-4,0 - 352 1554 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBM 1.550-4,0 - 352 1554 Ηλεκτρικός κύλινδρος
11,253.00€
Epple Maschinen E-RBM 1.270-4,0 - 352 1274 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBM 1.270-4,0 - 352 1274 Ηλεκτρικός κύλινδρος
10,160.00€
Epple Maschinen E-RWE 2.550-1,0 GW-352 3510 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RWE 2.550-1,0 GW-352 3510 Ηλεκτρικός κύλινδρος
13,845.00€
Epple Maschinen E-RWE 2.050-1,8 GW-352 3018 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RWE 2.050-1,8 GW-352 3018 Ηλεκτρικός κύλινδρος
10,570.00€
Epple Maschinen E-RWE 1.550-2,5 GW-352 3525 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RWE 1.550-2,5 GW-352 3525 Ηλεκτρικός κύλινδρος
10,570.00€
Epple Maschinen E-RWE 1.270-3,0 GW-352 3230 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RWE 1.270-3,0 GW-352 3230 Ηλεκτρικός κύλινδρος
8,595.00€
Epple Maschinen E-RWE 2.550-1,0 - 352 2510 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RWE 2.550-1,0 - 352 2510 Ηλεκτρικός κύλινδρος
12,685.00€
Epple Maschinen E-RWE 2.050-1,8 - 352 2018 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RWE 2.050-1,8 - 352 2018 Ηλεκτρικός κύλινδρος
11,050.00€
Epple Maschinen E-RWE 1.550-2,5 - 352 1525 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RWE 1.550-2,5 - 352 1525 Ηλεκτρικός κύλινδρος
7,640.00€
Epple Maschinen E-RWE 1.270-3,0 - 352 1230 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RWE 1.270-3,0 - 352 1230 Ηλεκτρικός κύλινδρος
6,890.00€
Epple Maschinen E-RBE 2.050-1,5 GW-352 3055 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBE 2.050-1,5 GW-352 3055 Ηλεκτρικός κύλινδρος
8,595.00€
Epple Maschinen E-RBE 1.550-2,0 GW-352 1555 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBE 1.550-2,0 GW-352 1555 Ηλεκτρικός κύλινδρος
7,295.00€
Epple Maschinen E-RBE 1.270-2,5 GW-352 1275 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBE 1.270-2,5 GW-352 1275 Ηλεκτρικός κύλινδρος
6,750.00€
Epple Maschinen E-RBE 1.050-3,0 GW-352 1055 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBE 1.050-3,0 GW-352 1055 Ηλεκτρικός κύλινδρος
6,138.00€
Epple Maschinen E-RBE 2.050-1,5 - 352 3050 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBE 2.050-1,5 - 352 3050 Ηλεκτρικός κύλινδρος
7,210.00€
Epple Maschinen E-RBE 1.550-2,0 - 352 1550 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBE 1.550-2,0 - 352 1550 Ηλεκτρικός κύλινδρος
6,120.00€
Epple Maschinen E-RBE 1.270-2,5 - 352 1270 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBE 1.270-2,5 - 352 1270 Ηλεκτρικός κύλινδρος
5,710.00€
Epple Maschinen E-RBE 1.050-3,0 - 352 1050 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RBE 1.050-3,0 - 352 1050 Ηλεκτρικός κύλινδρος
5,435.00€
Epple Maschinen E-RME 2.050-1,0 GW-352 3205 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RME 2.050-1,0 GW-352 3205 Ηλεκτρικός κύλινδρος
7,025.00€
Epple Maschinen E-RME 1.550-1,2 GW-352 3155 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RME 1.550-1,2 GW-352 3155 Ηλεκτρικός κύλινδρος
6,275.00€
Epple Maschinen E-RME 1.270-1,5 GW-352 3127 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RME 1.270-1,5 GW-352 3127 Ηλεκτρικός κύλινδρος
5,390.00€
Epple Maschinen E-RME 1.050-2,0 GW-352 2055 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RME 1.050-2,0 GW-352 2055 Ηλεκτρικός κύλινδρος
5,320.00€
Epple Maschinen E-RME 2.050-1,0 - 352 2205 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RME 2.050-1,0 - 352 2205 Ηλεκτρικός κύλινδρος
6,000.00€
Epple Maschinen E-RME 1.550-1,2 - 352 2155 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RME 1.550-1,2 - 352 2155 Ηλεκτρικός κύλινδρος
5,455.00€
Epple Maschinen E-RME 1.270-1,5 - 352 2127 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RME 1.270-1,5 - 352 2127 Ηλεκτρικός κύλινδρος
4,640.00€
Epple Maschinen E-RME 1.050-2,0 - 352 2050 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen E-RME 1.050-2,0 - 352 2050 Ηλεκτρικός κύλινδρος
4,640.00€
Epple Maschinen RME 1.300-1,5 - 125 1315 Ηλεκτρικός κύλινδρος
Epple Maschinen RME 1.300-1,5 - 125 1315 Ηλεκτρικός κύλινδρος
2,845.00€
Epple Maschinen MAKB 3.200-1,2-125 5320 Μαγν/κή στράντζα λαμαρίν
Epple Maschinen MAKB 3.200-1,2-125 5320 Μαγν/κή στράντζα λαμαρίν
11,575.00€
Epple Maschinen MAKB 2.500-1,6-125 5250 Μαγν/κή στράντζα λαμαρίν
Epple Maschinen MAKB 2.500-1,6-125 5250 Μαγν/κή στράντζα λαμαρίν
9,530.00€
Epple Maschinen E-AKBM 2.550-3,5 - 325 1255 Ηλεκτρική στράντζα
Epple Maschinen E-AKBM 2.550-3,5 - 325 1255 Ηλεκτρική στράντζα
35,445.00€
Epple Maschinen E-AKBM 2.050-4,5 - 325 1205 Ηλεκτρική στράντζα
Epple Maschinen E-AKBM 2.050-4,5 - 325 1205 Ηλεκτρική στράντζα
34,080.00€
Epple Maschinen AKB 3.020-1,0 ES - 125 3302 Ηλεκτρική στράντζα
Epple Maschinen AKB 3.020-1,0 ES - 125 3302 Ηλεκτρική στράντζα
14,300.00€
Epple Maschinen AKB 3.020-1,0 E - 125 2302 Ηλεκτρική στράντζα
Epple Maschinen AKB 3.020-1,0 E - 125 2302 Ηλεκτρική στράντζα
13,210.00€
Epple Maschinen AKB 2.520-1,0 ES - 125 3252 Ηλεκτρική στράντζα
Epple Maschinen AKB 2.520-1,0 ES - 125 3252 Ηλεκτρική στράντζα
12,800.00€
Epple Maschinen AKB 2.520-1,0 E - 125 2252 Ηλεκτρική στράντζα
Epple Maschinen AKB 2.520-1,0 E - 125 2252 Ηλεκτρική στράντζα
11,845.00€
Epple Maschinen AKB 2.020-1,5 ES - 125 3202 Ηλεκτρική στράντζα
Epple Maschinen AKB 2.020-1,5 ES - 125 3202 Ηλεκτρική στράντζα
10,480.00€
Epple Maschinen AKB 2.020-1,5 E - 125 2202 Ηλεκτρική στράντζα
Epple Maschinen AKB 2.020-1,5 E - 125 2202 Ηλεκτρική στράντζα
9,530.00€
Epple Maschinen E-AKB-S 3.040-0,8-325 0304 Στράντζα με σιαγώνες
Epple Maschinen E-AKB-S 3.040-0,8-325 0304 Στράντζα με σιαγώνες
4,890.00€