7.99€

014386 - Μουσαμάς αδιάβροχος (λινάτσα) 60gr/m2 4.0x6.0m
[014386]

014386 - Μουσαμάς αδιάβροχος (λινάτσα) 60gr/m2 4.0x6.0m
014386 - Μουσαμάς αδιάβροχος (λινάτσα) 60gr/m2 4.0x6.0m

- Διπλωμένη φάσα περιμετρικά
- Κρίκοι ανά ένα μέτρο