272.80€

Φωλιά - 09.024.000 Φωλιά Πυρόσβεσης, Πολυστερική, με Γάντζο, 80x70x25mm
[09.024.000]

Φωλιά - 09.024.000 Φωλιά Πυρόσβεσης, Πολυστερική, με Γάντζο, 80x70x25mm

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Φωλιά Πυρόσβεσης
• Πολυστερική
• Γάντζος
• Διαστάσεις: 80x70x25mm
• Κενή, Χωρίς Εξαρτήματα