43.40€

Πυροσβεστήρας - 09.083.001 Πυροσβεστήρας Κόνεως, 1kg
[09.083.001]

Πυροσβεστήρας - 09.083.001 Πυροσβεστήρας Κόνεως, 1kg

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Πυροσβεστήρας Κόνεως
• 1kg