74.40€

Πυροσβεστήρας - 09.083.006 Πυροσβεστήρας Κόνεως, 6kg
[09.083.006]

Πυροσβεστήρας - 09.083.006 Πυροσβεστήρας Κόνεως, 6kg

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Πυροσβεστήρας Κόνεως
• 6kg