2,630.00€

Γερανάκι οικοδομικό με συρματόσχοινο 65m, ηλεκτρικό 3,0Hp/220V
[ILEKTRIKO 3,]

Γερανάκι οικοδομικό με συρματόσχοινο 65m, ηλεκτρικό 3,0Hp/220V
Γερανάκι οικοδομικό με συρματόσχοινο 6mm (65 μέτρα), ηλεκτρικό 3,0Hp/220V